Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Ustanovujúce rokovanie MZ

21. 12. 2010

Ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

>>Fotografie nájdete tu:<<


ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2010 (utorok) od 9.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

1.  Otvorenie

2.  Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

3.  Zloženie sľubu primátora mesta Košice

4.  Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

5.  Vystúpenie primátora mesta Košice


6.  Príhovor hostí

P r e s t á v k a

7.  Určenie overovateľov zápisnice

8.  Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

9.  Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

10.  Organizačné a personálne otázky

11.  Určenie platu primátora mesta Košice12.  Záver

 

Obrázokhttp://www.kosice.sk