Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Čečejovce

7. 4. 2011
 

Kostolík postavili niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom, zaklenutým však ešte valenou klenbou, a severnou sakristiou. V tej dobe už archaickými prvkami boli aj okná románskeho tvaru na južnej strane lode. Prvú písomnú zmienku o obci a kostole máme z roku 1317.
V približne polovici 14. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, pričom časť malieb (najmä klenba presbytéria) nesie ešte znaky byzantského maliarstva, typického skôr pre románske obdobie. Celkovo predstavujú zachované maľby pekný príklad prenikania talianskeho vplyvu do vidieckeho prostredia, v tomto prípade už ale sprostredkované vyspelejšou maľbou Gemera.
V roku 1703 prešiel dok rúk kalvínom. Pravdepodobne v tomto období boli zrejme maľby zatreté. V roku 1763 bola postavená kazateľnica. Výskum zachytil stopy požiaru niekedy v období baroka, pričom najviac bola zasiahnutá loď, kde oheň zničil aj pôvodnú freskovú výzdobu. Začiatkom 19. storočia dostala loď nový plochý strop.
Dodnes sa maľby zachovali len v presbytériu. Opätovne ich odkryli až v roku 1893. Reštaurované boli po druhej svetovej vojne (v roku 1946), počas ktorej bol kostolík poškodený, a naposledy v rokoch 1993 - 94. Pri tejto poslednej obnove boli okrem iného objavené pod gotickými freskami pôvodné konsekračné kríže, ranogotický svätostánok a vstup do sakristie. V roku 2007 bola položená nová podlaha.

- Kostolík sa zachoval v takmer pôvodnom stave s minimom neskorších stavebných úprav.
- Prakticky celú klenbu presbytéria zaberá zobrazenie Krista v mandorle - Maiestas Domini, asi vôbec najväčšie na Slovensku. V štyroch rohoch maľbu dopĺňajú symboly evanjelistov.
- Na južnej strane lode a presbytéria sa zachovali tvarovo ešte neskororománskeho tvaru. Ďalšie dve okná boli počas neskorších úprav nahradené väčšími okna a ich časti sú prezentované len náznakovo.
- Na južnej strane lode je odkrytý zamurovaný vstup nepravidelného tvaru.
- Na severnej strane presbytéria za kazateľnicou je odkrytý pôvodný gotický vstup do sakristie.
- V roku 2007 boli v rámci výskumu pred položením novej podlahy objavené zvyšky pôvodnej, taktiež drevenej v hĺbke 30 cm pod dovtedajšou úrovňou.
- Počas tohto výskumu sa našli v strede presbytéria aj pozostatky oltára a pod ním, v hĺbke 200 cm, starší hrob z konca 17. storočia.
- Vedľa kostolíka stojí drevená zvonica s kamenným základom.

http://www.apsida.sk/c/2311/cecejovce

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.