Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Chyžné

 

Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej klenby.
Niekedy v poslednej štvrtine14. storočia bol interiér vyzdobený hodnotnými freskami, z ktorých sa zachovali tie v presbytériu. Z roku 1508 pochádza drevený krídlový oltár.
V roku 1585 prešli obyvatelia Chyžného k evanjelikom. V 17. storočí kostolík viackrát zmenil majiteľa, aj v súvislosti so stavovskými povstania proti Habsburgovcom. Kým v roku 1682 sa dostal do rúk evanjelikom, už v roku 1683 im ho kráľovskí komisári vzali a vrátili katolíkom.
V 18. storočí bol kostolík obnovený v barokovom duchu, dostal novú kazateľnicu, drevenú emporu i organ. K roku 1745 je datovaný drevený maľovaný kazetový strop.
Fresky boli opravované už v priebehu 19. storočia, vkoncom 30. rokov 20. storočia boli zreštaurované v rámci celkovej obnovy kostolíka. Opravovaný bol aj v roku 1956.

Zaujímavosti
- Kostolík je drobná stavba, takmer zanikajúca v okolitej zástavbe rodinných domov porovnateľnej veľkosti.
- Z gotických prvkov sa v exteriéri zachoval pôvodný južný portál a úzke ranogoticke okno na východnej strane presbytéria.
- Steny a klenba presbytéria sú pokryté gotickými freskam, zobrazujúcimi v poliach klenby Zvestovanie Panne Márii, Narodenie Ježiša a Kľaňanie sa troch kráľov. Na stenách sú namaľované okrem iného postavy apoštolov, sv. Heleny, sv. Kataríny a sv. Barbory, Krista Trpiteľa i Krista v mandorle.
- Fresky aj napriek nešetrným domaľbám v 19. storočí predstavujú cenný doklad pôsobenia osobitej maliarskej dielne na Gemeri koncom 14. a na začiatku 15. storočia, ovplyvnenej "furlandským" smerom. Nadväzuje na výzdobu neďalekých kostolíkov v Koceľovciach a Ochtinej.
- Osobitosťou freskovej výzdoby v tomto kostolíku je široké využívanie ornamentálnej výzdoby (mozaikový a viacero typov rastlinných motívov).
- Vzácnym je aj neskorogotický drevený krídlový oltár s plastikou Zvestovania Panne Márie z dieľne Majstra Pavla z Levoče.
- Vedľa kostolíka stojí drevená zrubová zvonica z 18. storočia.

http://www.apsida.sk/c/2414/chyzne

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.