Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

INFO - DPMK vyhlásil novú súťaž na trolejbusy

Košický dopravný podnik má záujem o obnovu vozového parku trolejbusov. V pondelok (12.1.2015) vyhlásil nové verejné obstarávanie na ich nákup. DPMK žiada o nenávratný finančný príspevok vo výške 1,68 milióna eur (bez DPH). Nákup bude financovaný kombinovane, zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov. Predmetom zákazky bude dodávka 3 ks nových dvojčlánkových kĺbových nízkopodlažných trolejbusov. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom sa končí 23.februára 2015 o 10:00 hodine.

Nová súťaž na nákup trolejbusov je v poradí druhá, keďže vlani pri prvom pokuse ministerstvo dopravy vyradilo DPMK pre nesplnenie kritérií. Prvé verejné obstarávanie bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnené 17.6.2014. DPMK ho zrušil, keďže sa prihlásil len jeden uchádzač.

http://www.dpmk.sk/aktuality/dpmk-vyhlasil-novu-sutaz-na-trolejbusy

img_0204.jpg

 

PREDMET ZÁKAZKY (výťah niektorých požiadaviek)


Predmetom zákazky je nákup 3 ks trojnápravových dvojčlánkových kĺbových nízkopodlažných trolejbusov, určených pre mestskú prevádzku v trakčnej sieti s menovitým napätím 750 V DC pre menovitú výšku trolejového vedenia 5,5 m. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 1 680 000,0000 EUR

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 23.02.2015 10:00
Podmienky na otváranie ponúk: 24.02.2015 10:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena za predmet zákazky - 80
Doba dodania predmetu zákazky - 20

Požadovaný (predpokladaný) termín dodávky predmetu zákazky: do 7 mesiacov

Jazdné vlastnosti
Maximálna prevádzková rýchlosť najmenej 65 km/h, s možnosťou elektronického obmedzenia.
Nízkopodlažnosť
Nízka podlaha bez schodov pre 100% stojacich cestujúcich.
Definícia nízkej podlahy:
Za nízku podlahu sa považuje plocha podlahy vozidla s výškou do 500 mm nad rovinou vozovky, určená pre stojacich cestujúcich, detský alebo invalidný vozík, a z ktorej sú dostupné všetky sklápacie sedadlá (ak sú použité) a aspoň časť pevných sedadiel pre cestujúcich bez prekonania čo len jedného schodu, vrátane plochy šikmých rámp so sklonom najviac 8% v pozdĺžnom smere a 12 % v priečnom. Vyššia podlaha dostupná po schodoch sa pripúšťa len v nepriechodných častiach vozidla. Výška nástupnej hrany všetkých dverí pre cestujúcich bez použitia kneelingu max. 360 mm nad rovinou vozovky.
Usporiadanie dverí
Dvere pre cestujúcich umiestnené na pravej strane vozidla. Počet nástupných prúdov šírky 600 mm najmenej 8, usporiadaných v minimálne štyroch dvojkrídlových dverách šírky najmenej 1200 mm (počet krídel dverí 2+2+2+2). 

Rekuperácia brzdovej energie do trakčnej siete s možnosťou jej dočasného zablokovania

Ochrana proti privretiu cestujúceho pre celú dráhu zatvárania (otvárania) dverí, so spätným otvorením (zatvorením) pri kontakte s prekážkou alebo pri zvýšenom odpore. 

Trolejbus bude plne klimatizovaný so samostatným ovládaním klimatizácie pre kabínu vodiča a pre priestor pre cestujúcich. Klimatizácia s možnosťou aj nútenej výmeny vzduchu bez ochladzovania vzduchu alebo od klimatizácie nezávislá nútená výmena vzduchu. Vetranie priestoru pre cestujúcich aj bočnými posuvnými oknami. Možnosť zaistenia pred otvorením okienka cestujúcim. 

Kabína vodiča:
Primeraný uzamykateľný odkladací priestor pre osobné veci a služobné potreby vodiča v priestore kabíny. Autorádio s reproduktormi pre vodiča. Chladnička na nápoje v priestore kabíny vodiča, s vnútorným objemom minimálne na 2 x štandardnú PET fľašu s objemom 1,5 litra. 
Monitor kamerového systému zobrazujúci pohľady z interiérových, pohľad cez cúvaciu kameru a z kamery pre sledovanie zberačov s možnosťou prepínania pohľadov z jednotlivých kamier vodičom. 

Vnútorný kamerový systém na kontrolu nástupného priestoru dverí a interiéru.
Vonkajší kamerový systém bude monitorovať nástupné dvere a dopravnej situácie na oboch stranách vozidla, situáciu na trati pred a za vozidlom a činnosť zberačov. Monitor pre pravú a ľavú stranu a pre interiér v kabíne v zornom poli vodiča. Kapacita pre uchovávanie záznamu všetkých kamier podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. (najmenej počas siedmych (7) dní). 

Kompletné znenie:
Súťažné podklady - Trolejbusy_opis_final_07.01.2015.pdf

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/281056

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.