Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

INFO - DPMK zabojuje o príspevok z eurofondov na nové trolejbusy

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky bude dodávka 4 kusov nových trojnápravových dvojčlánkových kĺbových nízkopodlažných trolejbusov, určených pre mestskú prevádzku v trakčnej sieti s menovitým napätím 750 V DC pre menovitú výšku trolejového vedenia 5,5m.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 138 000,0000 EUR.

Predmet zákazky bude financovaný kombinovane, zo štrukturálnych fondov (Operačný program Životné prostredie) a z vlastných prostriedkov. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:

1. Cena za predmet zákazky - 80
2. Doba dodania predmetu zákazky - 20

Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 28.07.2014 09:00

Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 29.07.2014 10:00

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/247811

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOŠICE. Dopravný podnik má v evidencii 22 trolejbusov s priemerným vekom 20 rokov. Vzhľadom na ich vek a skutočnosť, že ide o ekologickú dopravu, akcionár s vedením spoločnosti sa rozhodli využiť eurofondy na nákup nových vozidiel. V rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia, sa DPMK bude uchádzať o príspevok na nákup trolejbusov v rámci tejto výzvy. Termín odovzdania žiadostí je do 12.mája 2014. Predpokladaná cena jedného trolejbusu sa určí na základe prieskumu trhu. Vzhľadom na objem finančných prostriedkov určených pre túto výzvu, bude možné požiadať o nákup 5 až 6 trolejbusov. Spolufinancovanie predstavuje 5 %.

Trolejbus Škoda 30 Tr SOR ev. č. 259
(ilustračné foto)

V prípade trolejbusovej dopravy ani mesto a ani DPMK názor nezmenili. Už niekoľkokrát deklarovali, že z hľadiska podielu a významu jednotlivých trakcií na celkových výkonoch je prioritná autobusová doprava (68 %), potom električková (24 %) a nakoniec trolejbusová doprava (8 %) a investície do vozového parku sú záležitosťou finančných možností DPMK a akcionára. Zároveň sme deklarovali aj to, že pokiaľ bude možnosť investovať do trolejbusovej dopravy prostredníctvom eurofondov, tak túto možnosť určite využijeme.

DPMK nakúpil posledné trolejbusy v roku 1999. Ich najčastejšími poruchami sú poruchy pohonu, vzduchových zariadení a korózia karosérií, ktorá súvisí s vekom týchto vozidiel. V roku 2013 DPMK vynaložil takmer 235 000 EUR na opravy a údržbu trolejbusov a ďalších takmer 104 000 EUR na nákup náhradných dielov.

http://www.dpmk.sk/aktuality/dpmk-zabojuje-o-prispevok-z-eurofondov-na-nove-trolejbusy

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

4 dvere

(MS, 18. 6. 2014 19:16)

4 dvere na novych SORoch su bohovska vec, nemusim sa nikomu uhýňať keď vystupuje, rýchlo ľudia nastupia aj vystupia

Re: 4 dvere

(boris, 18. 6. 2014 20:33)

Ty asi v špičke veľmi nejazdíš,inak si tento koment neviem vysvetliť..jedine ešte že by to bola irónia