Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

OZNAM - Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET

15.4.2015 bola zverejnená zmluva medzi Mestom Košice a firmou Eurovia SK - „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice.
Zmluva sa odvoláva na harmonogram, ktorý ale opäť na stránke mesta nenájdeme.
Pravdepodobný začiatok prác: koniec apríla alebo až začiatok mája

Podľa denníka Korzár, by sa v prvej fáze nemali rekonštruovať tri uzly - obratisko amfiteáter, úsek trate od amfiteátra po križovatku Čsl. armády - Zimná (pri Tip – Tope), križovatka Zimná a pravdepodobne ani križovatka Bardejovská - Trieda SNP.

Cena zákazky: 23 627 938,26 € vrátane DPH
Termín ukončenia: do 31. októbra 2015 alebo do 6 mesiacov od právoplatnosti zmluvy

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=37238340

----------------------------------------------------------------------------------------

Prešli už skoro dva mesiace od zverejnenia víťaza verejného obstarávania na modernizáciu električkových uzlov, no zmluva medzi Mestom Košice a firmou Eurovia SK doteraz nebola uzavretá. Údajným dôvodom je, že dokumentácia verejného obstarávania je stále na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie.
Modernizácia trate by mala byť dokončená 6 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskôr však do konca tohto roka.

www.kosicednes.sk/eurovia-sa-s-mestom-este-nedohodla/

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Jediným uchádzačom a tým pádom aj víťazom, sa stala spoločnosť EUROVIA SK, a.s.
s cenou 19 689 948,55 € bez DPH

Zverejnené: 4.2.2015
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/6915/145104/3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Jedná sa predovšetkým o úplnú výmenu električkového zvršku a spodku spolu s odvodnením, modernizáciu svetelnej signalizácie, návrh riadenia výhybiek a príprava prenosu informácií na dispečing DPMK, oznamovacie zariadenia a riadenie, úpravy existujúceho osvetlenia križovatky a nástupíšť, elektrický ohrev výhybiek a elektrické ovládanie výhybiek, úpravy na trakčnom vedení, ukoľajnenie trakčných stožiarov a preložky ako aj výhľadové umiestnenie
inžinierskych sietí.

schema_met.jpg

(klikni pre zväčšenie)

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby s názvom: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice".
Predmetom súťaže sú vybrané uzly z rozsahu MET (Modernizácia električkových tratí). Jedná sa o výstavbu technickej infraštruktúry električkových križovatiek, obratísk a úsekov rozdelenej do nasledovných samostatných ucelených častí stavby (UČS):
UČS 01 - Križovatka Námestie osloboditeľov Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede
UČS 02 - Obratisko Amfiteáter
UČS 03 - Úsek trate obratisko Amfiteáter križovatka TIP TOP
UČS 04 - Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl.armády Zimná ul.
UČS 05 - Obratisko Havlíčkova
UČS 06 - Križovatka Trieda SNP Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK
UČS 07 - Križovatka Námestie Maratónu mieru - úsek ľavé odbočenie z Komenského ul. smer Hviezdoslavova - Masarykova ul.
Predmetné časti stavby sú súčasťou existujúceho električkového koľajového systému v meste Košice.
 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 805 208,9500 EUR

Lehota na dokončenie zákazky: 6 mesiacov

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 12.01.2015 10:00

Podmienky na otváranie ponúk: 13.01.2015 10:00

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/274706

Ďalšie info: http://www.enviroportal.sk/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Kruhový objazd

(didinko, 26. 11. 2014 10:21)

Správne tomu rozumiem, že sa v predmete zákazky nenachádza rekonštrukcia kruh. objazdu Moldavská/Alejova?

Re: Kruhový objazd

(sckesk, 26. 11. 2014 10:53)

Správne.

Re: Kruhový objazd

(Stefan, 26. 11. 2014 19:56)

S rekonštrukciou odjazdu sa ráta až v projekte MET2