Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Múzeum letectva

Od 18.4.2017 Múzeum letectva po zimnej prestávke opäť otvorené.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z bratislavského letiska 7.12.2016 poslednýkrát vzlietlo lietadlo Jak-40 z letky Ministerstva vnútra (MV) SR. Počas svojej dlhej služby vozilo politikov ešte z bývalého socialistického Československa. Lietadlo vyrobili v roku 1974 a za 42 rokov nalietalo 9671 hodín a absolvovalo 12 257 letov. Ako exponát teraz skončí v Múzeu letectva v Košiciach. Bude zakonzervované a po obdobie ďalších štyroch rokov bude ako muzeálny exponát slúžiť návštevníkom košického múzea.

tv.hnonline.sk/aktualne-videa/872768-slovensky-vladny-special-odletel-do-dochodku-stare-lietadlo-sluzilo-vyse-40-rokov

 

--------------------------------------------------------------------------------

Vývoj letectva a leteckej techniky od počiatkov do roku 1943, od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu pomocou rôznych technických prostriedkov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky, dokumentuje prvé Letecké múzeum na Slovensku.
O situovaní Múzea letectva do Košíc rozhodlo viacero faktorov. V Košiciach bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Hlavné sídlo tu má aj Slovenské technické múzeum, ktoré je svojím múzejným potenciálom zárukou jeho úspešnosti. V Košiciach v 50-tych rokoch 20. storočia bola založená Vysoká vojenská letecká škola, neskôr Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju letectva na Slovensku. Sídlo tu má aj pobočka Slovenského národného aeroklubu. Okrem toho Košice sú s históriou letectva späté cez mnohé ukážky lietania a leteckej techniky, tu sa uskutočnili jedny z prvých letov balónom na Slovensku. V tomto meste ešte pred rokom 1918 poriadali z celouhorského hľadiska významné prednášky a propagačné podujatia o letectve. V Slovenskom technickom múzeu sa sústredila staršia letecká technika, pozostávajúca hlavne zo vzácnej kolekcie leteckých motorov, meracích, navigačných a iných prístrojov, používaných v lietadlách. Múzeum letectva bolo po prvýkrát verejnosti sprístupnené 23.augusta 2002, 2.etapa bola slávnostne otvorená 3.októbra 2003.
V interiéri i exteriéri expozície je vyše 30 historických strojov a prístrojov, letecké motory, meracie, navigačné a iné prístroje používané v lietadlách. Osobitnú a najzaujímavejšiu skupinu tvoria zbierky originálnych lietadiel. Unikátom je Galéria prezidentských lietadiel, ktorá vznikla aj vďaka podpore bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ktorý svojimi medzinárodnými iniciatívami a osobným vkladom pomohol získať vzácne originály lietadiel z európskych štátov, USA i Číny , patrí k ojedinelým nielen na Slovensku ale aj v Európe. Sú to najmä vojenské lietadlá typ MIG-15, MIG-21, vrtuľníky, stíhač bombardér SU-22, prepadový stíhač SU-15 TM (darovaný ukrajinským prezidentom Kučmom 14.6.2001), poľnohospodársky Z-37 A "Čmeliak", vetroň VT 116 Orlík, ultraľahký Mitchel B-10, v celkovom počte 18 originálnych lietadiel. V expozícii je umiestnených 24 ks historických leteckých motorov, počnúc rokmi 1915/16 až po najnovšie letecké prúdové motory R 13 F 2 S-300. Expozíciu dopĺňajú letecké modely, makety historických lietadiel, v počte asi 50 ks.
Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp:
Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
Expozícia od roku 1945
Expozícia prístrojovej techniky
Galéria prezidentských lietadiel

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/muzeum-letectva

Mapa

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Stojí to za zhliadnutie

(Tatranka, 18. 9. 2014 15:47)

Expozícia letectva určite stojí za to! A patrí na letisko.
Skôr je otázne "Múzeum dopravy", ktoré tam akosi samorastne vzniká, zjavne bez nejakej jasnej koncepcie a reálnych financií. Aktivity istého košického spolku autoveteránistov sú síce záslužné, ale vrcholom ich "snaženia" bolo vystaviť pod holé nebo historické električky z majetku DPMK, zapožičané len na základe nejakých prísľubov o výstavbe krytej haly a ich oprave a následnej starostlivosti o ne. Bez vedomia a súhlasu Pamiatkového úradu, bez odborného zázemia, bez zabezpečenia projektu a financií, atď!
Unikátna košická električka K.V.K.V. č.1 z roku 1913, tam stojí pod plachtami od roku 2011 zjavne len preto, že nebola v tom čase evidovanou kultúrnou pamiatkou. Tento stav je aj napriek upozorneniu STM a DPMK nezmenený a k náprave dodnes nedošlo! Chybu si nikto samozrejme neprizná a ešte má niekto z činovníkov od veteránov drzosť požadovať financie na výstavbu haly po treťom subjekte, ktorý s týmto projektom nič nemal a po uvážení už ani nechce mať. Faktom sa, ale stalo, že predmetná električka je od 30. mája 2014 vyhlásená za NKP SR a je tak zaradená do súboru pamiatkovo chránených vozidel košickej MHD, čo dáva reálnu šancu na zmenu.

Re: Stojí to za zhliadnutie

(Tatranka, 23. 9. 2014 9:38)

Takže nakoniec všetko dobre dopadlo. Od 19.9.2014 je električka vrátená do DPMK. Celé sa to pripravovalo údajne už skôr. Zrejme si niekto priznal chybu, či už pod tlakom skutočností alebo inak...Škoda peňazí za zbytočné prepravy.