Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

POZVÁNKA - Completorium Cassoviense 38

 

Pravidelná štipka latinskej liturgie a koncertná polhodinka s vokálnym súborom Gregoriana

18. mája o 19:00 v kaplnke sv. Michala v Košiciach

https://www.facebook.com/events/1422678834662387/

Gregoriana

Viac na stranke: http://www.gregoriana.sk/

Základným poslaním združenia Gregoriana je štúdium a pestovanie gregoriánskeho chorálu a priblíženie tohto významného fenoménu európskej kultúry širokej verejnosti.
Na dosiahnutie tohto poslania si združenie vytyčuje tieto ciele:

  • združovanie záujemcov o gregoriánsky chorál
  • organizovanie kurzov, nácvikov, koncertov a iných vystúpení, zájazdov a dalších aktivít
  • zabezpečovanie potrebnej literatúry, nôt, nahrávok a iných pomôcok
  • podpora používania gregoriánskeho chorálu v liturgii
  • prevádzka internetovej stránky združujúcej informácie pre záujemcov o gregoriánsky chorál
  • získavanie prostriedkov na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a poslania združenia.

Združenie bolo založené v novembri 2004.
Z iniciatívy jeho členov vznikol aj vokálny súbor Gregoriana, ktorý odvtedy pravidelne účinkuje pri latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Repertoár súboru tvoria okrem gregoriánskeho chorálu najmä renesančná a stredoveká polyfónia, ale aj súčasná chrámová zborová tvorba. Okrem účinkovania pri liturgii súbor vystupuje aj koncertne, najmä v Košiciach a okolí. Členovia súboru sú amatérski speváci so speváckymi skúsenosťami z iných zborov.

Vedúcim súboru je Marek Klein (1969). Gregoriánskemu chorálu sa s rôznou intenzitou venuje od roku 1992. Popri samoštúdiu a liturgickej praxi absolvoval niekoľko kurzov a podujatí súvisiacich s gregoriánskym chorálom pod vedením osobností ako Jiří Hodina, David Eben, Louis-Marie Vigne, Alberto Turco, Nino Albarosa, Dom Yves-Marie Leliévre. Podieľa sa aj na organizovaní podujatí tohto druhu.

V prípade, že nás chcete podporiť, môžte nám venovať dve percentá z dane. Podrobný návod, potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke dve percentá kde nájdete informácie aj o iných združeniach.

http://www.dom.rimkat.sk/gregoriana/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.