Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

POZVÁNKA - Sen o múzeu – príbeh Imricha Henszlmanna

Sen o múzeu (od 13.09.2013 do 10.11.2013)

Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes patrí aj vďaka Dr. Imrichovi Henszlmannovi k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku, ktoré uchováva vzácne hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo a v roku 2013 kedy sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry je nepochybne adekvátnym gestom uctiť si pamiatku 200 ročného výročia narodenia veľkej osobnosti a košického rodáka európskeho významu. Dr. Henszlmann bol lekár, univerzitný profesor, historik umenia, archeológ, vedec a jeden zo zakladateľov Hornouhorského muzeálneho spolku. Do dejín sa zapísal ako priekopník dejepisu umenia a zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku. Vo svojich dielach zdôrazňoval význam ochrany pamiatok. Inicioval opatrenia smerujúce k prebudeniu tejto potreby. Okrem toho bol aj veľkým zberateľom. Na sklonku života testamentárne zanechal svoje vzácne zbierky múzeu. Cieľom výstavy je prezentovať život, dielo a darované predmety Dr. Henszlmanna. Výstavu autorsky pripravila Dr. Uršula Ambrušová, PhD. v spolupráci s Historickou spoločnosťou Imricha Henszlmanna v Košiciach. Výstava bude súčasťou tohtoročného programu Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa konajú od 13. do 22. septembra 2013 a sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou.

Počas trvania výstavy bude možné si pozrieť dokumentárny film o Imrichovi Henszlmannovi s názvom Významné osobnosti Košíc, ktorý v roku 2008 pripravila producentská spoločnosť Atarax, s. r. o Košice. Nebudú chýbať sprievodné akcie k výstave – prednášky, vedomostné súťaže s cenami, či tvorivé dielne pre deti. K výstave bude pripravený tlačený reprezentatívny builten. Výstava svojim obsahom adekvátne doplní vzdelávacie štandardy z dejepisného učiva pre školy vrámci regionálnych dejín. Okrem toho by mohla zaujať diváka netradičnou, doposiaľ ešte neprezentovanou interaktívnou formou. Totiž výstava bude obohatená o technologickú inováciu, a to QR kódy cez ktoré budú poskytnuté ďalšie rozširujúce informácie k vystaveným exponátom. QR kódy by mali u návštevníkov prehĺbiť zážitok, či povzbudiť k dobrodružnému sledovaniu výstavy medzi reálnym priestorom a virtuálnym svetom internetu.

http://www.vsmuzeum.sk/vystavy

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.