Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

POZVÁNKA - Víkendový kurz rétoriky a komunikácie

Sobota – nedeľa 15. - 16. februára 2014 v čase 15:00 – 20:00 h

Dvojdňový kurz zameraný na rozvoj komunikačných a rétorických zručností, schopnosť zostaviť a predniesť prejav, pracovať s trémou, vedieť sa vyjadrovať a zvládať rozličné komunikačné situácie.

Dĺžka trvania kurzu: 10 hodín

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.
Záväzné prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kosice@akropolis.sk do 12.2.2014

Po prijatí záväznej prihlášky Vám bude mailom zaslaný variabilný symbol. Spôsob platby za kurz je len prevodom na účet č. 4000847488/7500.
Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, Vaše meno.

Cena kurzu: 70 €, študenti a dôchodcovia 50 €. 
V cene sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie v prestávkach a vystavenie osvedčenia.

Program kurzu:

•Základy komunikácie – pojem komunikovať, druhy komunikácie.
•Verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia, paralingvistika.
•Prvky efektívnej komunikácie.
•Aktívne počúvanie.
•Spätná väzba.
•Kladenie otázok, parafrázovanie.
•Komunikačné bariéry.
•Problémová komunikácia, riešenie konfliktov.
•Princípy klasickej rétoriky.
•Zásady verbálneho prejavu.
•Práca s hlasom a emocionálnymi prvkami prejavu.
•Zvládanie strachu a trémy.
•Štruktúra prejavu a tvorba konceptu, plán prejavu.
•Typy publika a rozličné formy prejavu.
•Všetky témy kurzu sú doplnené praktickými cvičeniami na rozvoj komunikačných a rétorických zručností.

Miesto konania:
NOVÁ AKROPOLIS, Mlynská 2, KE

Bližšie informácie: mobil 0911 021 980, www.akropolis.sk, kosice@akropolis.sk

kurz-komunikacie-retoriky.jpg

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.