Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia vybraných autobusových zastávok MHD

V pondelok (4. 3. 2019) začnú modernizovať autobusové zastávky „Dom umenia“ a „Krajský súd“

Zastávky budú zmodernizované v rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“, s prácami začne zhotoviteľ (Eurovia SK) v pondelok o 9.00 hod.

Náhradná dočasná zastávka pre cestujúcu verejnosť namiesto pôvodnej zastávky „Dom umenia“ na Štúrovej ulici (smer centrum) bude vytvorená v mieste existujúceho BUS pruhu, pred pobočkou Tatra banky.

Náhradná dočasná zastávka namiesto zastávky „Krajský súd“ (smer Moldavská cesta) bude vytvorená za existujúcu zastávkou v smere k odbočovaciemu pruhu na Žriedlovú ulicu, aj so zabezpečeným zvislým dopravným značením. 

Stavebné práce na oboch modernizovaných zastávkach budú zahŕňať úpravu nástupných plôch a pozemných komunikácií (autobusové niky), bezbariérový prístup pre občanov a vybavenie zastávok označníkmi s LED informačnými tabuľami. Zhotoviteľ predpokladá, že práce na oboch zastávkach ukončí najneskôr do konca apríla.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia, ktorej ďalšia etapa sa začala 18. 2 2019 prácami (ukončené majú byť takisto v apríli) na štyroch autobusových zastávkach na Staničnom námestí, by mala byť celkovo zrealizovaná do konca júna 2019.

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Zároveň všade tam kde bude treba sa zastávky doplnia o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

www.kosice.sk/clanok/v-pondelok-4-3-2019-zacnu-modernizovat-autobusove-zastavky-dom-umenia-a-krajsky-sud


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V stredu sa začína modernizácia autobusovej zastávky SOŠ Automobilová na Moldavskej ceste

Modernizácia zastávky (smer Spoločenský pavilón) v rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ sa začne o 9.00 hod., ukončená by mala byť do konca apríla 2019.

Stavebné práce zahŕňajú úpravu nástupných plôch a pozemných komunikácií (autobusové niky), zhotovenie bezbariérového prístupu pre občanov a vybavenie zastávky označníkmi s LED informačnými tabuľami. Dočasná náhradná zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice zriadená na chodníku pred obchodným domom LIDL vpravo, smer okružná križovatka „Moldavská“. 

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia, ktorej ďalšia etapa sa začala 18. 2 2019 prácami (ukončené majú byť takisto v apríli) na štyroch autobusových zastávkach na Staničnom námestí, by mal byť celkovo zrealizovaný do konca júna 2019.  

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Zároveň všade tam kde bude treba sa zastávky doplnia o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

www.kosice.sk/clanok/v-stredu-sa-zacina-modernizacia-autobusovej-zastavky-sos-automobilova-na-moldavskej-ceste

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na železničnej stanici zrušia od pondelka všetky autobusové zastávky, začína sa ich rekonštrukcia

Celkovo 29 autobusových zastávok bude zmodernizovaných v rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov"

Finančné náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, a zvyšných 5 percent Mesto Košice. Projekt, ktorého ďalšia etapa sa začne v pondelok 18. februára 2019, by mal byť ukončený v júni 2019.

Eurovia SK ako zhotoviteľ uzavrie v pondelok o 9.00 hod. štyri autobusové zastávky na Staničnom námestí. Ich rekonštrukcia zahŕňa úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v mieste zastávok s vytvorením bezbariérových prístupov a osadenie označníkov. Predpokladá sa, že tieto práce budú ukončené do konca apríla 2019.

V súvislosti s rekonštrukciou zastávok na Staničnom námestí pristúpil Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) k nevyhnutným prevádzkovým úpravám:

1. všetky bežné autobusové zastávky tam budú dočasne zrušené

2. v priestore bočného parkoviska oproti staničnej budove Železníc SR sa zriadia dve dočasné stanovištia, na ktorých  budú zastavovať všetky autobusové linky:

stanovisko 1 (prvé v smere jazdy) - linky 10 (oba smery), 15 (oba smery), 16 - smer OC Cassovia, 17 - smer Lingov, 19 - smer Napájadlá, 21 - smer PHV USS, 23 - smer letisko, 30 - smer Ryba a 33 - smer Krematórium;

stanovisko 2 (druhé v smere jazdy) - linky 16 - smer Podhradová, 17 - smer Luník VIII, 19 - smer KVP, kláštor, 24 - smer Spaľovňa, 27 - smer Madridská, 29 - smer Kavečany/ZOO, 30 - smer Pri hati, 57 - smer Botanická záhrada a všetkých 7 nočných liniek N1 - N7;

3.nočné linky – zastavovať budú postupne v rade od stanoviska č. 2, prítomný dispečer DPMK umožní rozjazd vozidiel až po prestupe všetkých cestujúcich.

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Zároveň všade tam, kde to bude potrebné, sa zastávky doplnia o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Všetkým cestujúcim sa vopred ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky pre všetkých cestujúcich, ktorí využívajú košickú MHD.

www.kosice.sk/clanok/na-zeleznicnej-stanici-zrusia-od-pondelka-vsetky-autobusove-zastavky-zacina-sa-ich-rekonstrukcia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia 3 autobusových zastávok sa končí, po Vianociach sa rušia dočasné opatrenia

Rekonštrukcia prvých troch z 21 plánovaných autobusových zastávok, sa chýli ku koncu. Vo štvrtok 27. 12. 2018 od 9:00 hod sa na nich obnoví plná prevádzka a rušia sa dočasné opatrenia.
Zastávka Nová nemocnica, smer Hlavná pošta – ruší sa dočasné zastavovanie na konečnej linky 18 a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 12, 17, 36, N2 oproti poliklinike Západ, na začiatku Vojenskej ulice.
Zastávka Považská, Nová nemocnica, smer Trieda SNP - ruší sa zastavovanie na dočasnom stanovišti pri VÚSCH a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 12, 17, 36, 57, N2 pri vchode do fakultnej nemocnice, na Vojenskej ulici.
Zastávka Magistrát mesta Košice, smer Krajský súd - ruší sa zastavovanie na dočasnom stanovišti a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 71, 72, N6 za križovatkou Trieda SNP – Toryská.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/rekonstrukcia-3-autobusovych-zastavok-sa-konci-po-vianociach-rusime-docasne

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte

V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice", odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria.
Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" ráta v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich s modernizáciou celkovo až 29-tich autobusových zastávok.
Modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, takisto vybavenie zastávok označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tieto informačné tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD. Zároveň všade tam kde treba budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich (v zmysle platnej legislatívy) a tiež osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch, so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. 
Celková výška investície do modernizácie zastávok predstavuje sumu jedného milióna Eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta Košice. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

www.kosice.sk/article.php?id=21999

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia autobusovej zastávky Považská, Nová nemocnica

DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu komplexnej rekonštrukcie bude od pondelka 5. novembra 2018 od 7:00 hod autobusová zastávka Považská, Nová nemocnica smer Trieda SNP  dočasne premiestnená.

Ide o zastávku pred hlavným vchodom do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura , na ktorej bežne zastavujú linky 12, 17, 36, 57 a nočná linka N2. Tie budú počas rekonštrukcie zastavovať o cca 100 metrov ďalej v smere jazdy, za výjazdom z parkoviska nemocnice.

Modernizácia zastávky je financovaná z projektu MMK  „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov",  rekonštruovať sa ich bude celkom 29.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/rekonstrukcia-autobusovej-zastavky-povazska-nova-nemocnica

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V pondelok (29. 10. 2018) sa začína v meste modernizácia vybraných autobusových zastávok MHD

Prvou, ktorú začne zhotoviteľ (Eurovia) modernizovať bude zastávka „Nová nemocnica", z ktorej jazdia spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) smerom do centra mesta. Ako náhradná bude pre cestujúcu verejnosť slúžiť konečná zastávka linky č. 18 na Triede SNP (vpravo smer kino Družba), neďaleko križovatky. 
Košičania môžu využiť na cestu do centra mesta nielen spomínanú konečnú zastávku osemnástky, odkiaľ sa ten – ktorý spoj po nástupe cestujúcich vráti na pôvodnú trasu v mieste najbližšieho prejazdu cez električkovú trať, ale napríklad aj neďalekú zastávku MHD na Ondavskej ulici (smer centrum mesta), len pár metrov od Považskej.
V rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" má byť v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich zmodernizovaných celkovo 29 autobusových zastávok. Modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, takisto vybavenie zastávok označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tieto informačné tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD. Zároveň všade tam kde treba budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich (v zmysle platnej legislatívy) a tiež osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch, so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. 

Celková výška investície do modernizácie zastávok predstavuje sumu jedného milióna Eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta Košice. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

Zoznam zastávok, ktoré sa budú modernizovať:
Staničné námestie: 5 nástupíšť; 
Námestie osloboditeľov: 3 nástupištia, obojsmerne, riešené budú len informačné tabule; 
SOŠ automobilová: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Krajský súd len informačná tabuľa; 
Námestie Maratónu mieru: 1 nástupište, smer Mojzesova ulica; 
Dom umenia: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Stará nemocnica len informačná tabuľa; 
Krajský súd: 1 nástupište, smer Moldavská ulica; 
OD Mier: 2 nástupištia, obojsmerne; 
Amfiteáter: 2 nástupištia, obojsmerne;
Stará nemocnica: 1 nástupište, smer Dom umenia; 
Nová nemocnica: 2 nástupištia, obojsmerne; 
Spoločenský pavilón: 1 nástupište, smer SOŠ Dopravná len informačná tabuľa; 
Zupkova - Dargovských hrdinov: 1 nástupište, smer Hlinková ulica; 
KVP - Miestny úrad: 1 nástupište, smer Moskovská trieda; 
Hlavná pošta: 2 nástupištia , obojsmerne, len informačná tabuľa; 
Magistrát mesta Košice: 2 nástupištia, obojsmerne; 
Železníky: 1 nástupište, smer Rastislavova ulica. 

Nasledujúci týždeň, od 5.11.2018, sa začne modernizácia autobusovej zastávky „Nová nemocnica", smer Ipeľská ulica. O mieste dočasnej náhradnej zastávky budeme verejnosť včas informovať .

www.kosice.sk/article.php?id=21950

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ok

(p, 26. 2. 2019 20:22)

no to je fajn ze to obnovuju uvidime ako to bude vyzerat po rekonstrukcii, a mne sa tie led panely nepacia ved tie papierove uplne stacia si myslim alebo teda zachovat obe by bolo dobré mozno a led panely len ako info

ok zastavky, a co cesty,chodniky?

(patriot, 21. 12. 2018 19:04)

je to super a vsetko pekne ze to konecne zacali robit a davat do parady bus zastavky ktore uz po tom doslova volali..ale je akutne potrebna tiez vymena osvetlenia za uspornejsie led a plus vymena prislusnych ciest aj s obrubnikmi a chodnikmi, ktore su casto este v zalostnejsom stave ako samotne zastavky, zial..

Zastavka pri magistrate

(2TheMHDmarek3, 26. 11. 2018 22:32)

Docasne stanoviste zastavky pri magistrate smerom do centra je zriadene ZA svetelnou krizovatkou pri OC Galeria

zastavky? kdeze! ach, tie ulice!

(kosican, 25. 11. 2018 0:46)

tie cesty su castokrat v este zalostnejsom stave ako tie zastavky co na nich prerabaju, hoodne to bije do oci! strasny kontrast... zastavka sa vynovi, vymeni a co zvysok? cesta s obrubnikmi a chodnikmi a starym osvetlenim? toryska, popradska, ci hlavne ondavska+ipelska+povazska je akutne potrebne modernizovat/rekonstruovat komplexne aj s podkladom! preboha ved to je sama jama, ci platanina ,prepadlina, vlna.. Jaro Polacek prosim Ta nezabudni na to!

Zvlneny asfalt

(ms9, 29. 10. 2018 0:16)

a co zvlneny asfalt na krizovatkach medzi kruhovym objazdom a OC Optima? tam to je katastrofa najmä pri Hornbachu tlmiče plačú...