Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Nádvorie Barkóczyho paláca

Spôsob zvoleného riešenia projektu vyplýva z charakteru historickej budovy.
Rozsah obnovy je špecifikovaný ako čiastočný, pozostávajúci zo stavebnej obnovy
a úpravy časti objektu.

 
Realizácia obnovy pozostáva z:
- odvetrania a odvlhčenia suterénnych priestorov dvorového severného krídla,
- rekonštrukcie hygienických zariadení v suteréne,
- rekonštrukcie podkrovia,
- rekonštrukcie nádvoria s vytvorením multifunkčného priestoru pre kultúrne
trávenie voľného času.
Základným priestorovým konceptom riešenia úpravy nádvoria je (jednotlivými
priestorovými prvkami a artefaktmi, ako aj ľahkým prestrešením) vytvoriť priestor,
ktorý podporí zámer využitia pre účely otvorenej zóny.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivít:
Rekonštrukcia Barkóczyho paláca a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT
vybavenia v záujme jeho využitia na kultúrno-spoločenské účely. Realizáciou
projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky. Na báze spojenia otvoreného
priestoru, zelene, vody a ďalších prírodných materiálov sa vytvorí kultúrno-relaxačná
a informačná zóna určená nielen obyvateľom Košíc, ale i návštevníkom mesta.
Po ukončení projektu vznikne:
- otvorená zóna na organizáciu rôznych podujatí kultúrneho zariadenia – prezentácia
kníh, besedy s autormi, výstavy, klubová činnosť, rozprávkové predstavenia a pod.;
- vhodný priestor v centre mesta na prezentáciu programu Terra Incognita, informácií
o Košiciach, aktivít regiónu.
Zrekonštruované nádvorie vytvorí priateľský, multifunkčný priestor pre kultúrne
trávenie voľného času s dlhodobou udržateľnosťou aktivít pre širokú verejnosť.
V symbióze umeleckých artefaktov a prírodných materiálov vznikne harmonický
celok využiteľný pre skupiny aj jednotlivcov. Novovytvorená otvorená zóna
poskytne zaujímavé, atraktívne prostredie pre programové zámery kultúrneho
zariadenia.
Celkové výdavky projektu : 796 961,44 €
Požadovaná výška NFP : 757 113,37 €
 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.