Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

OC Galéria II

17. 12. 2011
 

Rozšírením Galérie Košice sa celková úžitková plocha zväčší na viac než 30.000 m2. K dispozícii sú obchodné plochy o rozlohe od 4 do 2.500 m2. Zákazníci budú mať k dispozícii takmer 750 parkovacích miest. Stavebné objekty: SO 01 Obchodný dom SO 02 Veľkopredajne SO 03 Obchodná pasáž SO 04 Parkovacia garáž SO 05 Komunikácie, spevnené plochy SO 06 Reklamné plochy a drobná architektúra SO 07 Kanalizačná prípojka a kanalizácia SO 08 VN prípojka SO 09 NN rozvody SO 10 Telefónna prípojka SO 11 Vonkajšie osvetlenie SO 12 Prekládky inžinierskych sietí SO 12.1 Prekládka plynovodu SO 12.2 Prekládka elektrických káblov SO 12.3 Prekládka požiarneho vodovodu SO 12.4 Prekládka trakčného vedenia SO 13 Úprava Brečtanovej ulice SO 14 Úprava Laboreckej ulice SO 15 Dopravné značenie SO 16 Parkovací systém SO 17 Príprava územia SO 18 Sadové úpravy SO 19 Horúcovodná prípojka SO 20 Vodovodná prípojka SO 21 Protihlukové objekty SO 21.1 Zvýšenie jestvujúcej protihlukovej bariéry SO 21.2 Prestrešenie časti strešného parkoviska SO 21.3 Protihluková stena transformovňa, záložný zdroj elektrickej energie, výmenníková stanica, vzduchotechnika (klimatizácia), odvod dymu a tepla, nádrž požiarnej vody pre stabilné hasiace zariadenie - rozvody (nádrž riešená v 1. etape), elektrická požiarna signalizácia, elektrická zabezpečovacia signalizácia, telefónny rozvod s centrálou a podcentrálami, štrukturovaná kabeláž (dátové rozvody), meranie a regulácia, informačný systém.