Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Obytný súbor Park Anička

 

 

Staršie fotografie z výstavby

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2015 bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu „Obytný súbor „Park Anička“, Košice.“ 
www.kosice.sk/article.php?id=15530

SO 111 – 01       Bytový dom – typ A
Novostavba bytového domu je v tvare obdĺžnika s 8 nadzemnými podlažiami (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže – 41 ks parkovacích miest,  36 ks pivnice, výťah, schodisko, technické zázemie a kotolňa  a na 2.NP až 8.NP 51 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 14 ks, 3-izbové 20 ks, 4-izbové 16 ks  a  5-izbové 1 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 1369,67 m2, celková úžitková plocha objektu je 6 196,95 m2 + loggie, terasy a strechy 1663,89 m2,  úžitková plocha bytov je  4429,77 m2,  úžitková plocha garáže je  922,57 m2, obostavaný priestor  je 21214,00 m3.

SO 121 – 01       Bytový dom – typ B1
Novostavba bytového domu je v tvare obdĺžnika s 6 nadzemnými podlažiami (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže s 15 ks parkovacích miest, 15 ks pivnice, výťah, schodisko a kotolňa a na 2.NP až 6.NP 18 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 1 ks, 3-izbové 7 ks a 4-izbové 9 ks a  5-izbové 1 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 530,87 m2, celková úžitková plocha objektu je 2439,22 m2 + loggie, terasy a strechy 470,62 m2, úžitková plocha bytov je  1829,45 m2,  úžitková plocha garáže je  341,10 m2, obostavaný priestor je 8271,65 m3.

SO 122 – 01       Bytový dom – typ B2 a B3
Novostavba bytového domu je členitý objekt skladajúci sa z dvoch „lodí“ kolmých na spájajúcu podnož objemu garáží 1.NP. Dvojica bytových domov sa skladá so  6 nadzemných podlaží (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže s 48 ks parkovacích miest, 45 ks pivnice, výťahy, schodiská, závetria, zádveria, kotolne, upratovačka, technické miestnosti ELI, kočikárne a na 2.NP až 6.NP 46 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 14 ks, 3-izbové 17 ks a 4-izbové 15 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 1688,17 m2, celková úžitková plocha objektu je 5596,65 m2 + loggie, terasy a strechy 1227,68 m2, úžitková plocha bytov je  3764,29 m2,  úžitková plocha garáže je  1058,82 m2,obostavaný priestor je 18236,25 m3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt obytného komplexu Park Anička je situovaný do lokality rekreačnej zóny Anička v mestskej časti Košice Sever. Komplex tvoria 4 bytové domy, polyfunkčný objekt, parkovacie miesta a v Košiciach výnimočný uzavretý areál plný zelene, s fontánou, športovým ihriskom, ihriskami pre deti a relaxačným priestorom len pre jeho obyvateľov. Park Anička ponúka všetko pre praktický a pohodlný život, predstavuje ideálnu kombináciu moderného bývania, dostupnosti služieb, vzdialenosti do centra, prírody a súkromia.

Rekreačná zóna Anička je jednou z najväčších oddychových zón mesta Košice. Ponúka široké možnosti pre šport, oddych a zábavu s množstvom ihrísk, tenisovými kurtmi či kúpaliskom. Môžete si vychutnávať prechádzky v parku alebo sa vybrať bicyklom na výlet do okolia.

Park Anička ponúkne v štyroch bytových domoch spolu 111 bytov rôznych dispozičných riešení a rozmerov. K dispozícii budú 2,3,4 a 5 izbové byty vo vysokom štandarde, ale s najlepším pomerom kvality a ceny. Veríme, že si vyberiete ideálny byt pre vás. Detailné informácie o dispozičnom riešení a štandardoch budú k dostupné 1.10.2014

Projekt ponúka 102 vnútorných parkovacích miest formou garážového státia, ktoré umožňuje prejsť „suchou nohou“ z auta do bytu. Spolu s ďalšími 134 miestami vonkajšieho státia bude celkovo k dispozícii 236 parkovacích miest pre byty.

ZAČIATOK PREDAJA 1. OKTÓBER 2014
ZAČIATOK VÝSTAVBY OBYTNÉHO SÚBORU JAR 2015
ZAČIATOK VÝSTAVBY POLYFUNKČNÉHO CENTRA JAR 2016
UKONČENIE VÝSTAVBY OBYTNÉHO SÚBORU JESEŇ 2016
UKONČENIE VÝSTAVBY POLYFUNKČNÉHO CENTRA KONIEC ROKA 2016

www.parkanicka.sk 

Dňa 10.12.2014 podal MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „Obytný súbor „Park Anička“.

www.kosice.sk/article.php?id=15156

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 31.7.2014 podal MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný súbor „Park Anička“, Košice.“

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

2.9.2014 o 10.00 hod

so stretnutím účastníkov na stavebnom úrade, pracovisku Košice - Staré Mesto, 1. posch., č.dverí 70 - zasadačka (zadný trakt).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Navrhovateľ MM INVEST Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer „Obytný súbor Park Anička".
Zámer je k dispozícií k nahliadnutiu v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, v kancelárii č. 208, na II. poschodí (oddelenie rozvoja mestskej časti) v každý pracovný deň počas stránkových hodín najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie a jeho doručení, t.j. do 06.06.2014.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov (A, B B1,B 2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu C s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest, z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I.

Plánovaná výstavba 3 bytových domov a jedného polyfunkčného objektu v areáli v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a je v dotyku mestských komunikácií Hlinkova,Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako altán a park.

Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba tepla a TÚV bude vlastnou plynovou kotolňou. Navrhované bytové domy sú určené na bývanie.

Samotný urbanisticko architektonický návrh OS „Park Anička“ je riešený tak že hmoty sú orientované do novonavrhovaného vnútroarealové parku s promenádou od prístupného rohu na juhozápade územia z vytvoreného predpolia – námestíčka pred obchodno - administratívnou budovou „C“ so službami (kaviareň...), ktorá areál ohraničuje z juhu a tvorí tak hlukovú bariéru od dopravne vyťaženej Hlinkovej ulice a samotný areál z danej strany ohraničuje, pričom má byť akousi „bránou do časti rekreačnej zóny Aničky. Objekt je paralelne osadení s Hlinkovou ulicou pričom ide o budovu s prízemím a 3 nadzemnými podlažiami s ustupovaním k juhozápadnému rohu územia. Promenáda tak diagonálne pokračuje cez park vnútrobloku k severovýchodnému rohu územia, kde sa napája na navrhovaný pás verejnej zelene s chodníčkom popri Čermeľskom potoku k samotnému parku Anička. Okolo tvoriaceho sa parku OS, ktorý má byť predĺžením – predpolím prírodnej scenérie samotného parku Anička sa osadzujú objemy bytových domov tak, že ich geometrické usporiadanie korešponduje s kolmým usporiadaním blokov v území sídliska na Hlinkovej ulici k priľahlým uliciam s komunikáciami v našom prípade na ulici Pod šiancom.
Objemy bytových domov OS (A, B1 a B2 - B3) sú orientované k priľahlým vodným plochám – rieke a potoku a sú osadené ako pristavené kolmé lode k nim, pričom objekty B2 a B3 vychádzajú z čiastočne zapusteného podlažia objemu jednopodlažných garáži tvoriacich pomyselné mólo pre dané „lode“ bytových domov z ktorého vychádzajú a tak aj ohraničuje
prirodzene areál OS pričom kolmým radením lodí k ulici daný areál vizuálne otvárame. Objem BD A. je osadený na severnom okraji územia čím areál vhodne ohraničuje od hospodárskejho územia – dvora VVS. Objemy sú modernou architektúrou s s ustupujúcimi podlažiami s veľkými terasami tvoriacu kvalitnú architektúru do daného prostredia..

Mapa

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: developeri

(Park Anicka, 21. 6. 2015 20:37)

Tibi, alias miki, alias ivan ....
Neviem preco z vas hovori taka zlost , ale mam pocit, ze vam znemoznuje realny , ferovy pohlad na niektore veci.
Pokusim sa vam odpovedat len v bodoch, lebo by to bol dlhy mail:
- Budovy, ktore popisujete sa predavali formou verejnej drazby , mohol tam prist hocikto, predaj bol viackrát zverejneny v novinach , napr. aj v Korzari..... A prave preto bola tak vysoka vydrazena cena. Povedzte ako spravodlivejsie sa da predat statny majetok ?
- My tie budovy a ani pozemok nevlastnime,nekupili sme ich /len sme prejavili zaujem a to je fakt rozdiel / aj ked pisete, ze pripad dobre poznate. Staci si otvorit verejne pristupny kataster portal.
Ak by sme aj pozemok s budovami kupili, lacnejsie to uz nebude a predaj sa musi schvalit na mestkom zastupitelstve, ktore je verejne. Opat sa pytam , ako transparentnejsie sa to da urobit ?
- Cudujem sa s akou istotou predpovedate veci, ze to nebude take ako to je na obrazkoch, nebude to dobre, dokonca nas urazate len tak bez faktov , reálnych argumentov. Zda sa vam to fer, je to vo casom svete normalne ?
- Co sa tyka Panoramy , mam za to, ze do dnes ziaden developer nepredaval byty v takej cene / 1 m2 za 1200 EUR / a kvalite ako sme predavali my v tomto projekte. Kazdy si moze urobit usudok sam, ak si pozrie vizualizacie bytovych domov, detských ihrisk na nasom webe a naozaj si to porovna s realitou. Prave preto, ze sme vsetko urobili ako bolo slubene, ako to vyzeralo na obrazkoch, nam klienti uverili aj v dalsom projekte a verim, ze aj preto byty tak uspesne predavame. Vieme od klientov, ze sa tam skoro vsetci boli pred kupou bytu na Anicke pozriet.
- Pre zaujimavost, pred par tyzdnami dvaja klienti koli rodinnym problémom predavali svoje byty na Panorame, ani sa do bytov nenastahovali . Zaujem o kupu bol tak velky, ze za tyzden bolo viac ako 8 klientov na byt a aj sa predali. Viete mi vysvetlit preco ?

Ak mate byt na Panorame a nie ste spokojny, kludne sa nam ozvite, my vas predaj zverejnime a verim ze tiez budete uspesny. Otvori sa vam cesta ku kupe a rekonstrukcii domu v okoli KE, ako pisete. Rad sa potom s vami podelim o skusenost /aj na tomto fore / ako sa vam to podarilo a kolko vas to naozaj stalo a kolko km dochadzate denne do KE.

Jan Marusin

Re: Re: developeri

(Tatranka, 28. 6. 2015 16:52)

Noooo...
Nič v zlom, web a iné prezentácie sú vždy len o pozitívnom PR, predať chce každý a čo najvýhodnejšie ( hlavne pre seba), to je prirodzený zákon biznisu, inak to nemá ani zmysel robiť. Všetko je to dnes pekné, a snáď sa dožijem aj toho, ako budú (nielen) vaše, dnes novostavby, vyzerať o dvadsať - tridsať rokov. Jediné, čo preverí kvalitu (nielen) vašich stavieb, je totiž čas a nič iné! To sa proste nedá odrbať a spoliehať sa príliš na reklamu a PR dnes už nemožno, aj vďaka webu sa totiž každá a hlavne negatívna informácia od nespokojných majiteľov dostane von a rýchlo rozšíri. Dobrý produkt si nakoniec reklamu urobí časom sám...A "dobrý" hanbu taktiež, len rýchlejšie a efektívnejšie :-D Takže veľký záujem o byty dnes? Prečo nie...A vedia klienti naozaj, čo kupujú? Vy viete, čo predávate a oni si len myslia, že vedia, čo kupujú, ale to zistia až za čas Č, či investovali dobre!
P.S. Všetko na svete potrebuje údržbu a rokmi aj vaše novostavby ju budú nutne potrebovať. Otázne je, koľko a akú?
Apropó, prečo neporovnávate svoje stavby s kvalitou bytovej a domovej výstavby u nás do roku 1948? Náväznosti na starú tradíciu stavebníctva v kontexte dneška? Porovnávať náklady na prevádzku a životnosť starých, bez urážky, kvalitou a technológiou "štvrtotriednych" hromadných sociálnych bytov v odfušovaných panelákoch, je totiž preveľmi jednoduché a trochu účelovo zavádzajúce. Kde beriete istotu, že aj vaše stavby raz nebudú búrať na náklady majiteľov bytov ako to uvádzate s istotou o panelákoch na vašom webe a nebude to o sto rokov, ale skôr? Tvrdá a drzá narážka? Demagógia? Plánovaná životnosť a náklady na budúcu údržbu vašich stavieb budú aké? Maximálne a minimálne? Naozaj? To reálne dnes nevie posúdiť nikto...
Tvrdím to totiž z pohľadu majiteľa bytu v bytovom dome z roku 1946 a stále oceňujem jeho kvality a kvality pôvodného vybavenia a ešte poctivú prácu majstrov, čo dnes nie je vôbec v našich končinách samozrejmosť ani bežná vec (už som zopár "majstrov", dokonca s referenciami z bytu vyhodil) a svedčia o tom mnohé negatívne skúsenosti majiteľov nových bytov a domov. Dizajn a kvality projektu sú jedna vec, materiály a kvalita stavby a detailov druhá. Berte to ako môj osobný pohľad z druhej strany "barikády", nie ako osobné útoky na Vás. Pekný deň.

Re: Re: developeri

(Petko, 29. 6. 2015 8:06)

Podla mna je podstatne ze sa konecne zaplnaju pozemky kde chodievaju inac fetaci, bezdaci a zvysuje sa atraktivita mesta,, podla mna by ste mali začaat rozmyslat nad vystavbou vychodneho mesta a rozsirovat mesto nadalej, mam rad velkomesta a pači sa mi ruch, mam rad aj zapchy ked nechcem meskat do prace idem skor a basta... mozno som mimo ale ja niesom velmi na ticho niekde na samote.. ked sa aj dokončia tie električky, bude mesto pekne vyzerat, mne jedno kto na tom zarobil, tak či tak na tom niekto zarobi, nebudem nad tym polemizovat,..

Re: Re: Re: developeri

(Tatranka, 29. 6. 2015 8:25)

Ale áno, v tomto prípade to tak je. Projekt, podľa mňa, má svoju hodnotu a atraktivtu, až na čiastočné susedstvo frekventovanej cesty na Hlinkovej, čo už... Len či tie stavby budú mať aj proklamovanú kvalitu a životnosť, o to ide viac.