Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Kino Družba

13. 6. 2012

VÝSLEDKY SÚŤAŽE - Mestské časti v Rádiu Košice

Zdroj: Rádio Košice / Mestské časti v Rádiu Košice - každú stredu o 10:30 a 17:30

Predmetom súťaže je ideovo – architektonický návrh na nové funkčné využitie a s tým súvisiacu rekonštrukciu kina Družba.

SÚŤAŽ - Mestské časti v Rádiu Košice 

Informácia o súťaži v Rádiu Košice

 

Účelom súťaže je zadefinovať atraktívny a trvalo udržateľný lokalitný program pre dnes nefunkčný objekt bývalého kina Družba a navrhnúť rekonštrukciu, ktorá pri rešpektovaní kvalitatívnych znakov pôvodnej architektúry dokáže objekt pretvoriť na reprezentatívne dielo dokumentujúce súčasné trendy v architektúre a spoločnosti. Dôležité je pritom samotný objekt bývalého kina chápať v kontexte svojho okolia ako aj ponuky služieb v širšom okolí, meste Košice a celého regiónu.

Cieľom je nasledovné: 
- načrtnúť nový, ekonomicky efektívny, no zároveň atraktívny charakter obklopujúceho verejného priestranstva 
- navrhnúť trvalo udržateľný lokalitný program a s tým súvisiacu rekonštrukciu objektu bývalej Družby
Súťažiaci by sa mali zaoberať aj možnosťou kooperácie objektu bývalého kina s priestorom a prevádzkami obvodového centra Luník II (ďalej len OC). Samotné OC síce nie je predmetom riešenia (nakoľko je v majetku súkromného subjektu), no je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb v najbližšom okolí. Budova kina, verejné priestranstvá a OC by spolu mali vytvoriť synergický komplex schopný poskytnúť bohaté portfólio služieb a možnosti pre lokálnu urbánnu rekreáciu a voľnočasové aktivity.

kino_Družba_súťažné_podmienky

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.