Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Obnova plynovodov v MČ Juh

Obnova strednotlakových a nízkotlakových plynovodov na území Mestskej časti Košice – Juh

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. Bratislava v mesiaci apríl začala na území Mestskej časti Košice – Juh rozsiahlu výmenu starých oceľových plynových rozvodov za potrubie z PE materiálu. Tým sa zabezpečí v záujmovej lokalite bezpečná a spoľahlivá prevádzka plynárenských zariadení. Predpokladané ukončenie stavebných prác je v mesiaci október 2014.

Výmeny plynových potrubí budú realizované v trase pôvodného plynovodu. Súčasťou stavebných prác sú aj prípojky do objektov, rodinných domov a bytových domov a s tým súvisiace montážne a zemné práce. Po ukončení stavebných prác budú realizované konečné povrchové úpravy v zeleni, asfaltovanie chodníkov v trase plynovodu po celej šírke, asfaltovanie komunikácií v šírke cca jedného jazdného pruhu a zatrávnenie plôch v zeleni. Do doby ukončenia stavby z dôvodu zabezpečenia plynulého pohybu chodcov a bezpečnosti cestnej premávky budú výkopy v chodníkoch a komunikáciách dočasne zasypané kamenivom a v zeleni spätným zásypom zeminou.

 

Výkopové práce sa v súčasnosti realizujú v lokalitách ulíc:

- Šoltésovej ulica (od Mudroňovej po Milosrdenstva),  Pasteurova ulica, Pasteurovo námestie

- Jánošíkova, Žižkova, Nerudova,

- Južná trieda, Kórejská, Pekná.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.