Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu-PO4-SC-431-2017-16 zelená infraštruktúra na realizáciu projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice", „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice", „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice".


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie...

 

Riešené územie je vymedzené pešími komunikáciami, okolitou zástavbou ulíc Nám. L. Novomeského, Magurská a Branisková. Cieľom projektu je regenerovať otvorené verejné priestranstvo vnútrobloku na celkovej rozlohe 17 822m2. Zámerom navrhovanej regenerácie je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability územia. Prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry plánujeme zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva. Bolo tam lokalizovaných 5 ks neperspektívnych drevín s nízkou vitalitou, predstavujúcich potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, na základe právoplatného rozhodnutia boli dreviny vyrúbané. Pôjde aj o stavebno - technické úpravy spočívajúce v obnove starých, poškodených spevnených plôch detských ihrísk a chodníka pre peších, pri ktorých sa navrhuje odstránenie živičných povrchov a podkladových vrstiev. Riešené plochy sú z pohľadu návrhu revitalizácie technicky a funkčne nedostatočné. Neobnovia sa v celej pôvodnej výmere, približne polovica povrchov plôch ihrísk bude obnovená, zvyšná časť bude odstránená a transformovaná na zeleň a chodník. Do návrhu je zahrnutá asanácia pôvodných konštrukčných vrstiev nedokončeného betónového chodníka a úprava vyšliapaných (štrkových) chodníkov zarastených burinou, ktoré nadväzujú na asfaltový chodník. Odstránené pôvodné konštrukčné vrstvy a vyšliapané chodníky sa nahradia novozaloženými mlatovými chodníkmi. Na oddelenie nových vrstiev od zelene sa použije obruba z oceľovej pásoviny. Pri stavebných prácach sa počíta aj s odstránením starých parkových obrubníkov, ktoré sa nachádzajú na plochách trávnika. Ryhy, ktoré vzniknú po odstránení obrubníkov sa zasypú zeminou a zatrávnia, vytvoríme súvislý trávnatý povrch bez zbytočných bariér a prekážok.

Sadovnícke riešenie pozostáva zo sadových úprav, ktoré esteticky a funkčne dotvoria plochy celého otvoreného verejného priestranstva. Návrh počíta s vysadením 18 ks stromov ako doplňujúcou výsadbou existujúcich drevín, ktorá odstupom času vytvorí na plochách drevinovú kostru s prepojením na celý priestor. Celková plocha navrhovaných krovito-trvalkových záhonov je 140 m². Do sadových úprav je zahrnuté aj založenie nových a obnova pôvodných trávnatých plôch, vrátane plôch po stavebných úpravách, čo predstavuje spolu plochu 1316,2 m². Na obnovenom povrchu ihriska sú navrhované nové mestské prvky drobnej architektúry - mobiliár ( lavičky, odpadkové koše ), herné a fitness prvky. V projekte sa plánuje s osadením parkovej lavičky s operadlom – 8 ks, odpadkových košov – 8 ks a exteriérových herných a fitness prvkov – 6 ks.

www.kosice.sk/article.php?id=20775

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.