Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - obratisko Botanická záhrada - Zimná

9. 9. 2017

V sobotu 2.9.2017 dochádza k obnove električkovej dopravy na sídlisko Nad jazerom, do Barce a na ulicu Boženy Němcovej. Zároveň sa začína ďalšia etapa rekonštrukčných prác, počas ktorej bude úplne vylúčená električková doprava na Tr. SNP

Z týchto dôvodov dochádza od 2.9.2017 k týmto zmenám v MHD:

Električková linka 2 bude premávať po skrátenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Hlavná pošta – Námestie Maratónu Mieru

Električková linka 3 bude premávať po obnovenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad Jazerom

Električková linka 4 bude premávať po skrátenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Barca

Električková linka 6 bude premávať po zmenenej trase:
Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – SOŠ automobilová - Alejová – VSS, križovatka – Nad Jazerom

Električková linka 7 bude premávať po obnovenej trase:
Botanická záhrada – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Ryba – VSS, križovatka – Nad jazerom

Električková linka 9 NEBUDE PREMÁVAŤ. Nahradia ju linky 6 a X6.                

Rušia sa linky x4, x7, x9, xR2.

Linka x2 premáva bez zmien.

Viac tu: obnova-elektrickovej-dopravy-na-ulicu-bozeny-nemcovej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Autobusová MHD v úseku ulíc Boženy Němcovej – Zimná sa od pondelka vracia do normálu

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že od pondelka,  10. 7. 2017 sa obnovuje autobusová MHD v úseku ulíc Boženy Němcovej – Zimná. Dotknuté autobusové linky budú premávať po trasách a zastavia v zastávkach:

Autobusová linka 12 sa vracia na pôvodnú trasu  

 Smer Šebastovce

 ... Mier - Krajský úrad - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter - ... a ďalej po svojej trase do Šebastoviec.

 Smer Podhradová

...  Nová nemocnica  - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko za odbočením, na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul.) ...  a ďalej po svojej trase na Podhradovú.

Autobusová linka 19 – zmena trasy

 Smer Nad jazerom

...  Nová nemocnica - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Obchodná akadémia - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na ul. B. Němcovej, pred križovatkou) - Zimná  ... a ďalej po svojej trase na Sídlisko Nad jazerom.

Smer KVP, kláštor

... Nám. Maratónu mieru - Zimná (bežné autobusové stanovisko) - Technická univerzita (stanovisko na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul. pri SAV) - Obchodná akadémia – Amfiteáter - a ďalej po svojej trase na Sídlisko KVP.

Autobusová linka 22 sa vracia na pôvodnú trasu

Smer Baňa Bankov

...  Nám. Maratónu mieru - Zimná (bežné autobusové stanovisko) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter  ... a ďalej po svojej trase na Kalváriu.

Smer Podhradová

... Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko pred odbočením, na ul.Letná) -Zimná ... a ďalej po svojej trase do Džungle.

Autobusová linka N2 sa vracia na pôvodnú trasu

Smer Staničné námestie

...  Mier - Krajský úrad - Botanická záhrada (stanovisko na začiatku ul. B. Němcovej) - Technická univerzita (stanovisko na Letnej ul.) - Amfiteáter  ... a ďalej po svojej trase na železničnú stanicu.

Smer Podhradová

...  Nová nemocnica - Amfiteáter (stanovisko pri ČS Slovnaft) - Technická univerzita (stanovisko za odbočením, na ul. B. Němcovej) - Botanická záhrada (stanovisko na Watsonovej ul.) ... a ďalej po svojej trase na Podhradovú.

K dotknutým linkám budú vydané nové cestovné poriadky. 

www.dpmk.sk/aktuality/2017/autobusova-mhd-v-useku-ulic-bozeny-nemcovej-zimna-sa-od-pondelka-vracia-do-normalu

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od pondelka bude čiastočne uzavretá križovatka ulíc B. Němcovej , Zimná , Letná

Dôvodom na čiastočnú uzáveru je preložka a prepojenie vodovodu v križovatke, ktorá je časťou stavby druhej etapy modernizácie košických električkových tratí. Podľa predpokladov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), práce by mali trvať od pondelka (3. 4. 2017) od 6.00 hod. Vodiči motorových vozidiel by v danom úseku mali zvýšiť pozornosť a najmä rešpektovať rozmiestnené dočasné dopravné značenia, odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach. 

OBCHÁDZKOVÉ TRASY (VIĎ PRILOŽENÁ MAPA) V SMERE FESTIVALOVÉ NÁMESTIE – KOMENSKÉHO: 
(základná) – Watsonova – križ. Komenského – Watsonova – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(náhradná) – Letná – Hroncova – Vysokoškolská – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(doplnková) – Letná – Pajorova – Jarná – Jesenná – Letná – Komenskéh

V OPAČNOM SMERE (VIĎ MAPA) BUDE PREJAZD KRIŽOVATKOU MOŽNÝ S ČIASTOČNOU ZMENOU SMERU JAZDY

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od pondelka 3. apríla 2017 bude – až do ukončenia stavebných prác na električkovej trati -  jednosmerne uzavretá križovatka ulíc Zimná – Letná – B. Němcovej.

Prejazd verejnej hromadnej dopravy bude umožnený len v smere od Komenského ulice ku amfiteátru. Autobusové linky 19 a 22 budú jednosmerne odklonené po Ulici Československej armády a okolo Radnice Starého mesta.

Zastávky na odklonenom úseku:
smer AMFITEÁTER > NÁM. MARATÓNU MIERU
Amfiteáter – dočasná zastávka, vedľa električkovej zastávky, smer k Tip Top-u
Zimná – mimoriadna zastávka pred budovou OC Tip Top
Radnica Starého mesta – bežná zastávka liniek 17, 36 na Bačíkovej ulici
Nám. Maratónu mieru – bežná zastávka bez zmeny

Upozorňujeme cestujúcich, že zastávky Technická univerzita a Poliklinika Sever nebudú v smere na Námestie Maratónu mieru počas uzávierky obsluhované linkami MHD.

V opačnom smere ( od Komenského ulice ku amfiteátru) premávajú linky MHD č. 19 a 22 bez zmeny. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od nedele (26. 2. 2017) je úplne uzavretý úsek cesty od Vysokoškolskej po Watsonovu
Zhotoviteľ diela požiadal Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach a následne aj Mesto Košice ako cestný správny orgán o schválenie úplnej uzávery cestnej komunikácie (od ulice B. Němcovej 2 – 8 po Hroncovú ulicu) v termíne od 26. 2. 2017 do 31. 5. 2017. 
„Technický stav komunikácie v danom úseku rekonštruovanej električkovej trate nás „donútil" k tomu, že musíme nevyhnutne uzavrieť pre všetku automobilovú dopravu úsek cestnej komunikácie od Vysokoškolskej po Watsonovu ulicu," uviedol hlavný stavbyvedúci Kamil Kováč. „Máme tu totiž veľmi komplikovanú situáciu ohľadom vodovodného potrubia, kanalizácie, kábelovody sú v strede jazdných pruhov, takže bez úplnej uzávery spomínaného úseku cesty to naozaj nedokážeme urobiť." 

----------------------------------------------------------------------------------------

Čiastočne uzavrú ulicu B. Němcovej

V rámci ďalšej etapy modernizácie košických električkových tratí (MET), bude vo štvrtok (1. 12. 2016) v dopoludňajších hodinách uzavretá ulica Boženy Němcovej, v rozsahu podľa odsúhlaseného dočasného dopravného značenia (DDZ).
Ulica B. Němcovej bude v smere na sever prejazdná v úseku od križovatky s Letnou ulicou po odbočku do Vysokoškolskej ulice, tam sa automobilová doprava odkloní do Vysokoškolskej, respektíve do Hroncovej ulice. Opačný smer, od križovatky s Watsonovou ulicou, bude prejazdný po križovatku s Hroncovou ulicou, odtiaľ odklon dopravy do Hroncovej, alebo do Vysokoškolskej ulice.
Hlavný zhotoviteľ (EUROVIA SK, a..s.) stavby „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice", rozmiestni zároveň aj dopravné značenia pre výstavbu Meniarne „A" (Kostolianska cesta), podľa odsúhlaseného DDZ, bez významného obmedzenia individuálnej automobilovej dopravy.

Dnes začala v Košiciach ďalšia etapa modernizácie električkových tratí (MET). Na obratisku pri Botanickej záhrade informovali o tejto stavbe zástupca investora - primátor mesta Košice Richard Raši, zástupca zhotoviteľa - riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint a zástupca užívateľa - člen predstavenstva a riaditeľ techniky a údržby Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Juraj Krempaský. 

Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo ukončené s tým, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku vo schválenej výške 89 706 442 eur na Riadiacom orgáne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Mesto Košice odovzdalo stavenisko spoločnosti Eurovia SK 18.11.2016. Zhotoviteľ stavby má 30 dní na predloženie harmonogramu prác. 

Hlavným cieľom tejto etapy modernizácie električkovej trate je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste Košice. Rekonštruovaných bude postupne osem ucelených častí. Stavebné práce budú zahŕňať kompletnú výmenu električkového zvršku i spodku, trakčného vedenia, ako aj ochranu inžinierskych sietí, ktoré tieto električkové trate križujú. Postavené budú aj nové meniarne.

Zdroj: Mesto Košice

--------------------------------------------------------------------------------------

Základné informácie o stavbe:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
Začiatok výstavby: november 2016
Ukončenie výstavby: august 2018
Počet stavebných objektov: 449
Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH

Stavba druhej etapy MET v číslach:

Dĺžka použitých koľajníc:                                         26,565 km
Dĺžka trolejového vedenia:                                       17 830 m
Počet osadených stĺpov trakčného vedenia:             614 ks
Množstvo použitého kameniva koľajového telesa:  40 503 t
Množstvo kameniva celkom:                                     135 972 t
Antivibračné rohože:                                                 62 590 m2
Úprava pláne pod koľajovým spodkom:                    58 952 m2
Asfaltobetónové vrstvy:                                             37 340 t

Líniová stavba pozostáva z ôsmych ucelených častí, ktoré sa budú realizovať ako samostatné stavby:

UČS 08  Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
UČS 09  Kruhová križovatka Moldavská
UČS 10  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
UČS 11  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo)
UČS 12  Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP - obratisko Botanická záhrada (mimo)
UČS 13  Obratisko Botanická záhrada
UČS 14  Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo)
UČS 15  Križovatka VSS

Zdroj: Eurovia SK

Križovatka Zimná - Jarná (autor: Ing.P.Titl)

Od utorka sa mení doprava v úseku Zimná – Technická univerzita – obratisko Botanická záhrada

Z dôvodu príprav na projekt Modernizácia električkových tratí sa od utorka 22.11.2016 od 08:00 hod. mení doprava. Týka sa to liniek 7, R4, R7, 12, 19, 22 a N1, pre ktoré budú vydané nové cestovné poriadky. O ďalších zmenách v doprave budeme pravidelne informovať na LCD monitoroch vo vozidlách MHD, na našej internetovej stránke www.dpmk.sk a tiež na označníkoch na našich zastávkach. Informácie budú pravidelne dostávať aj novinári.

Električková doprava nebude premávať v úseku Zimná - Technická univerzita - Botanická záhrada. Tieto električkové zastávky preto nebudú obsluhované.

Električková linka 7 bude premávať odklonenou trasou Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Nad jazerom.

Električková linka R4 bude premávať po trase linky R7 (Vstupný areál U. S. Steel – OC Optima – Terasa – Amfiteáter)

Autobusové linky premávajúce po uliciach B. Němcovej a Zimná budú odklonené:
Autobusová linka 12 bude premávať obojsmerne po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.
Autobusové linky 19 a 22 budú premávať obojsmerne po uliciach Letná a Komenského, kde zastavia na zastávkach Technická univerzita a Poliklinika Sever. Na zastávke Zimná nebudú zastavovať.
Nočná autobusová linka N1 bude premávať po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Re: chodniky-vecny problem

(Cement, 25. 7. 2017 13:42)

To sú historicky cenné artefakty a preto aj ostali zachované.

Takze prva cesta uz je rozdzubana

(Rasto, 25. 7. 2017 0:42)

dlho ten novy asfalt teda nevydrzal... uz to rozrypali na zimnej kvoli odvodneniu... za toto by mal ist projektant do basy ze ho nenapadlo ze by bolo dobre mat na ulici kanalove vpuste...

bozenka, ach jaj..

(Marek_Ke, 24. 7. 2017 22:23)

tie chodniky su jedna velka hanba, to uznavam.. cakal som ze sa posnazia viac,aj ked to slo z ich penazi.. co uz

chodniky otrasne nedorobky

(kosican, 24. 7. 2017 22:11)

OMG Madonna Mia! to co ma byt totok? fuuuuuuuuuj cisty HNUS!!! Ako toto moze niekto skolaudovat a schvalit??? duha na druhu!!!
https://lh3.googleusercontent.com/-MR93BmJm6Yc/WXY8z8_MvFI/AAAAAAAAqJA/4iV_41vKe4ATifoGxoQa-7XwjI5dbfdEwCHMYBhgL/s912/IMG_1445.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-cJVAE9mkDTQ/WXY80gKsDMI/AAAAAAAAqJA/XPceFNpLpDYNdu9xN0LJpVFQr-OL7gBBwCHMYBhgL/s912/IMG_1446.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-n0LoD1CBFTc/WXY889jpnaI/AAAAAAAAqJA/7pMqhvUEduQYaX6a8cwhNk2MkqL9bDY_ACHMYBhgL/s912/IMG_1456.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-92IE7H9bf9o/WXY89bI7VFI/AAAAAAAAqJA/8RIowNAfM4Q9_4uvPn0iUTdn8OEi7VDKwCHMYBhgL/s912/IMG_1457.JPG
..asi pili ne Pali???
https://lh3.googleusercontent.com/-5cunSj4evkg/WXY8-RIP51I/AAAAAAAAqJA/aUUYCe4LFEkXvHeeliWW7jd5qggkJeMPwCHMYBhgL/s912/IMG_1460.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-9kQvihes_Fo/WXY8-05XQ8I/AAAAAAAAqJA/5N3hjIkJx7QfpBG25EucRrzj2hmlH61AACHMYBhgL/s912/IMG_1461.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-WelcENU3ZC8/WXY8_XIdsSI/AAAAAAAAqJA/2VxxATYRzC0VwpqkjUSAZYYxIv2HKu2aACHMYBhgL/s912/IMG_1463.JPG

Chodníky

(peter, 23. 7. 2017 0:46)

A čo chodníky pri jedálni TU ,pri OD Merkúr či v strede Bozenky medzi domami, tie už nepotrebovali výmenu len platanie dier? Zaujímavé..

Re: Chodníky

(kosican, 23. 7. 2017 6:16)

tak to sa teda pytam aj ja a co mesto a ta smradlava eurovia nam na to odpovie???

Re: Chodníky

(kosican, 23. 7. 2017 6:22)

fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj https://lh3.googleusercontent.com/-0yBdfQZYkzE/WXOoAp412XI/AAAAAAAApvE/O1gRTRjqBxgAG47gWKR8m4Fa-mbCp0HFQCHMYBhgL/s640/YDXJ0088.JPG hnus totok!!! okamzite zrypat, vybrat obrubniky,dat nove a opravit!!!

Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(kosican, 18. 7. 2017 7:46)

prepacte trochu som sa neovladol ale totok ma uz vytocilo na mraky!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(sckesk, 18. 7. 2017 9:00)

Váš predošlý príspevok bol kvôli viacerým vulgarizmom vymazaný!!!

Re: Re: Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(Cement, 18. 7. 2017 11:59)

To sckesk

A nešlo by prosím Vás zaviesť sem povinnú registráciu ako je bežným zvykom inde? Alebo tie dikusie jednoducho zrušiť?

Re: Re: Re: Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(sckesk, 18. 7. 2017 20:25)

Povinnú registráciu urobiť neviem, a aj tak by sa každý mohol prihlásiť viac krát.
Diskusiu zatiaľ neruším...
A pre niektorých diskutujúcich asi toľko: Eurovia už aj teraz robí kompletné opravy niektorých ciest a chodníkov nad rámec projektu a preto to ani preplatené mať nebude, čiže to hradí z vlastného vrecka.

Re: Re: Re: Re: Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(amigo, 20. 7. 2017 7:55)

nemyslím si, že to robí dobrovoľne. Tie chodníky boli používané počas výstavby autami či už osobnými alebo nákladnými zo stavby a úlohou Eurovie je ich po výstavbe uviesť do pôvodného stavu. A to sa tým zničením obrubníkov a poničením starého asfaltu nedá ináč ako ich rekonštrukciou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(sckesk, 20. 7. 2017 9:23)

Áno, sú chodníky a obrubníky, ktoré boli zničené pri rekonštrukcii (aj keď už pred ňou boli v hroznom stave), no napr. severne od Merkúru sa po chodníku na západnej strane ani nejazdilo a ani na ňom neprebiehali nejaké veľké práce, takže tam podľa mňa kompletnú výmenu obrubníkov a asfaltu, ktorá tam teraz prebieha, robiť nemuseli.

Re: Re: Re: Re: Re: vsetko zle, cele chodniky na bozenke nanovo prerobit OKAMZITE!!!

(Cement, 21. 7. 2017 20:15)

Vďaka za odpoveď ohľadom registrácie.

zaujimavosti z MET.. :)

(Stevo, 15. 7. 2017 23:40)

tak zeby nakoniec eurovia pomenila aj ostatne nemenene obrubniky s chodnikmi? mozno bolo vela staznosti obyvatelov.. :) https://lh3.googleusercontent.com/-4t2ldFWGhvI/WWoxSD0PWUI/AAAAAAAAox8/-syvVsiU1dY9aMpk3fag1n8yPv4GxAZnwCHMYBhgL/s640/YDXJ0029.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-nn5RQi-BTQE/WWoxUChnKyI/AAAAAAAAoyM/w6qXAEK_4OQDCBYPALbY4KCSXrubrZyNgCHMYBhgL/s640/YDXJ0033.JPG a chcem sa este spytat co ma toto znamenat? trochu mi to pride ako nedomyslene.. https://lh3.googleusercontent.com/-cSHciTm6_F8/WWoxWH8si3I/AAAAAAAAoyg/koqZYqbPR-8TsPRJKpqdRw3UoQSBDUhMwCHMYBhgL/s640/YDXJ0038.JPG to tam budu auta obchadzat autobusovu zastavku cez kolajnice?a co v pripade ak pojde brika a aj autobus bude na zastavke?..heh resp kde asi tak udelali soudruzi z ndr chybu? :) ach, tie kosicke projekty..

Z obrazku 111 je mi n vracanie...

(Rasto, 15. 7. 2017 23:14)

(15-7-2017 11:55)

Aj najvacsi gadzo z Koksov-Bakse by si schody do prasacieho chlieva urobil lepsie... jak su tie hnusne palisady strcene medzi roh tej kablovej sachty, akysi kus betonu pri chodniku, patu stlpa a ta podivna obrubnikova kreacia to zavrsuje...

fotky stare

(Pali, 15. 7. 2017 20:40)

https://www.youtube.com/watch?v=5-6n4VMC25k&list=LL2TMQPgdctpH_uXYTAbYY5w&index=15
1:08 mate tam par sekund ako to vyzeralo pred rekonštrukciou :D

koniec dobry,vsetko dobre !

(peter, 14. 7. 2017 1:10)

no krasa, chodniky, autobusove aj elektrickove zastavky a aj obratisko sa stale len dokoncuju , hoci Bozenku oficialne otvorili ,teda mhd a auta mozu naplno bozenkou prechadzat.. tie dokoncovacie prace tipujem pri priazni pocasia este aspon na take cca 2 tyzdne, resp snad to do konca jula vsetko stihnu..

no comment

(kosican, 8. 7. 2017 1:53)

ja sa len jednemu cudujem, ze to im tej eurovii vobec nevadi,neprekaza resp nebije do oci ze 2-3 metre vymeneny chodnik a dalsich 5 metrov stary??ze to po nich bude vyzerat akoby to robili pat a mat??? to uz potom fakt radsej mohli vsetky chodniky nechat take ake su komplet! ako ozaj..

Re: no comment

(kosican, 8. 7. 2017 19:19)

alebo ked uz vymenit, tak vymenit vsetky chodniky s obrubnikmi a poriadne! aby to nejako vyzeralo a aby sa mesto a obcania za to nemuseli hanbit a aby mesto uz nemuselo nanovo do tej ulice viac investovat..