Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Organizácia dopravy počas modernizácie električkovej trate na Komenského ulici

26. 5. 2017

Z dôvodu realizácie stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" - UČS 14, bude čiastočná uzávierka miestnych komunikácií v Košiciach – Sever, Staré mesto:

Ulice – prejazd križovatkou v trase Hlinkova – Watsonova bude s odklonom cez ulicu Komenského smer Čermeľská cesta a späť.

Termín: od 08.07.2017 do 31.08.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 27.5.2017 ráno sa v rámci stavby MET zatvára z dôvodu realizácie vodovodu jazdný pás Komenského ulice v úseku Hlinkova - Havlíčkova.
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením - v smere od Amfiteátra cez Watsonovu - Hurbanovu - Slovenského /dočasne zjednosmernená/ - F.Urbánka - Havlíčkovu smer Čermeľ alebo cez Hlinkovu - križovatku Mier - Národnú triedu – Kostoliansku cestu smer Čermeľ, zo smeru od THC - Furče - Prešova cez Hlinkovu - križovatku Mier - Národnú triedu – Kostoliansku cestu, alebo cez križovatku Komenského - Hlinkova - Watsonova cez F.Urbánka - Havlíčkovu smer Čermeľ.

Vypracoval: Ing. P.Titl

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V spolupráci s mestom, Euroviou, DPMK a Krajským dopravným inšpektorátom sa cez víkend čiastočne upraví existujúce dočasné dopravné značenie na uliciach Tomášikova – Tolstého – Obrancov mieru, aby mohla od pondelka 24.4.2017 premávať po obchádzkovej trase náhradná autobusová doprava a Eurovia plne rozvinúť stavebné činnosti na tejto časti stavby MET. Križovatka Národná trieda – Obrancov mieru bude v čase dopravnej špičky riadená dopravnou políciou.

Pozor na úsek Tolstého medzi Tomášikovou a Obrancov mieru – bude zjednosmernený v smere od Tomášikovej, dôjde aj v zmene prednosti v jazde v križovatke Tomášikova – Tolstého.
Po južnej strane Tomášikovej bude osadený zákaz zastavenia, pred škôlkou na Obrancov mieru zákaz státia.
Ostatné existujúce úpravy dopravného značenia a organizácie dopravy na uzloch VSS, Zimná – B.Němcovej a Komenského ostávajú bez zmeny.

linkax2.jpg

Vypracoval: Ing. P.Titl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávery na Komenského ulici, priľahlých cestných komunikáciách, a obchádzkové trasy platné od stredy 19.4.2017

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán povolilo žiadateľovi a zároveň zhotoviteľovi diela (EUROVIA SK) uzávierku miestnych komunikácií v mestských častiach Košice – Sever a Košice - Staré mesto nasledovne:

Úsek Námestie Maratónu Mieru - Slovenskej jednoty : úplná uzávera.
Úsek Slovenskej jednoty – Letná: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.
Úsek Letná – Tomášikova : čiastočná uzávera ľavého jazdného pruhu.
Úsek Tomášikova – Vysokoškolská: úplná uzávera.
Úsek Vysokoškolská – Obrancov Mieru: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.
Úsek Obrancov Mieru – Watsonova: úplná uzávera pravého jazdného pruhu.
Úsek Námestie Maratónu Mieru – Havlíčkova: úplná uzávera koľajového telesa. 

Uzavretý bude vjazd do križovatky Komenského ulica – Námestie Maratónu Mieru zo Strojárenskej ulice. 
Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Garbiarska ulica, v celom úseku od Gorkého však bude dočasne obojsmerná.
Úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Garbiarska – Bocatiova, smer juh – sever. 
V opačnom smere (úsek Park Angelinum – dvor na Komenského č. 8) bude Komenského ulica uzavretá iba čiastočne. Vozidlá, ktoré sa budú chcieť dostať ku garážam na Komenského 4 – 8, budú mať povolený vjazd z Park Angelinum.

Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Bocatiova ulica, od Czambelovej po Komenského bude v celej dĺžke dočasne zmenená na obojsmernú. Dočasne aj Czambelova, v úseku Bocatiova - Slovenskej jednoty.
Obojsmerne bude Komenského ulica uzavretá úplne v úseku Bocatiova (Park Angelinum) – Slovenskej jednoty.
Prejazd Komenského ulicou v úseku Slovenskej jednoty - Letná bude v smere juh - sever umožnený iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude od Letnej ulice uzavretý koľajový prejazd na ulici Slovenskej jednoty. Vjazd bude možný iba k Pošte 4, a tiež prejazd Komenského späť ku Letnej ulici.

ORGANIZÁCIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY:

- od Hviezdoslavovej ulice smer Komenského: odbočiť vpravo do Strojárenskej, smer Gorkého ulica. 
- od Slovenskej jednoty smer Letná: z Komenského vľavo smer Letná, rovno smer Tomášikova, vpravo smer Chalupkova - Czambelova , obe ulice budú v úseku Komenského – Slovenskej jednoty opačne jednosmerné.
- od Letnej odbočiť vľavo do Komenského smer Tomášikova, rovno smer Chalupkova - Czambelova - Slovenskej jednoty, alebo vpravo k Pošte 4. Vjazd z Komenského do križovatky od Tomášikovej bude uzavretý.
- prejazd Komenského ulicou v úseku Letná - Tomášikova bude v smere juh – sever možný iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude tento úsek úplne uzavretý.
- v križovatke Komenského - Tomášikova bude doprava zo smeru Komenského od Letnej odklonená vpravo do Tomášikovej, ktorá bude dočasne jednosmerná v opačnom smere - od Komenského po Tolstého.
- úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Tomášikova - Vysokoškolská, takisto aj podjazd na Kisdyho ulici. Tá bude zo smeru Komenského uzavretá, a opačne jednosmerná v celej dĺžke od Tolstého ulice. Podjazd od Tolstého ulice bude dočasne obojsmerný.
- v úseku Vysokoškolská - Obrancov mieru bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne, vrátane oboch koľajových prejazdov.
- z Vysokoškolskej ulice bude možný prejazd v smere na Obrancov mieru iba vľavo po Komenského ulicu, tam bude treba odbočiť vpravo smer Národná trieda. 
- z Obrancov mieru sa bude dať odbočiť iba vľavo po Komenského ulicu smer Vysokoškolská, odtiaľ vpravo, smer B.Němcovej.
- v úseku Obrancov mieru – Hlinkova (Watsonova ulica) bude v smere juh - sever Komenského ulica uzavretá úplne, doprava bude odklonená do ulice Obrancov mieru. V opačnom smere bude Komenského prejazdná v jednom jazdnom pruhu.
- vjazd do Komenského ulice v križovatke bude z Watsonovej a Hlinkovej ulice bez obmedzení.
-vjazd do križovatky zo smeru Komenského od centra bude uzavretý.
- vjazd zo smeru Komenského od Čermeľa bude možný vpravo a rovno, smer vľavo bude uzavretý. 
- v úseku Watsonova (Hlinkova) - Havlíčkova bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Vodičov budú navigovať do obchádzkových tratí dočasné dopravné značenia a zariadenia na všetkých dotknutých miestnych komunikáciách. 

Legenda k mapám:
Zelená čiara: doprava obojsmerne bez obmedzenia
Modrá čiara: doprava s obmedzením – jednosmerne
Oranžová čiara: doprava s obmedzením – slepá ulica, zmena organizácie dopravy
Červená čiara: komunikácia uzavretá
Fialová prerušovaná: prejazd iba pre dopravnú obsluhu

Spracoval: Ing. Pavel Titl

www.kosice.sk/article.php?id=19157

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

PARKOVANIE Obrancov mieru.

(danovy poplatnik, 23. 4. 2017 16:14)

Kde maju obcania platiaci dane podla vas zaparkovat, ked je Obrancov mieru uz teraz plna a teraz tam este osadite tabule zakaz statia ??

Dokedy budu tieto obmedzenia trvat? Je stanoveny termin ukoncenia prac?

Dakujem za odpoved.

Kisdyho wtf ?

(Igor, 14. 4. 2017 15:01)

ako sa dostanem autom do k-netu? ako sa dostanem naspat z kisdyho ulice ked je jednosmerka ukoncena zakazom vjazdu ?

Ste normálny?

(Jozef, 7. 4. 2017 20:48)

Pán Ing. TITL, bývam na ul. Tomášikovej a normálny človek niečo také nemôže vymyslieť. Vy ste sa úplne zbláznil. Doprial by som vám bývať počas týchto uzávierok na našej ulici, keď sa vrátite z práce a nebudete mať kde zaparkovať. Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a zmeníte tento nezmysel pokiaľ je ešte čas.